Profiel
Projecten
CV
Contact


www.martijnschoots.nl

Kadekruis Papekop
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
+ toelichtingIn het veenweide gebied tussen Gouda en Woerden ligt het Papekopperkruis. Het is een ontmoetingspunt van vier kades. Dienst Landelijk Gebied (Regio West) was na de afronding van de landinrichting, begin 2009, op zoek naar een markering van deze plek.

Kadekruis
In de 12e en 13e eeuw zijn de moerassige gebieden tussen Gouda en Woerden ontgonnen. Het eindpunt van een ontginningsgebied (een polder) werd begrensd met een kade. Bij het Papekopperkadekruis kwamen de verschillende ontginningsrichtingen bijelkaar. Het kadekruis was de plek waar je vanuit je eigen ontginning op die van de buren kon kijken. Tevens is het de grens tussen de provincies Zuid-Holland en Utrecht.
Het Kadekruis is (voor Randstad begrippen) een verlaten plek die alleen toegankelijk is via het Hollands-Utrechts polderpad. Het polderpad loopt van Gouda, via het kadekruis naar Woerden

Ontwerp ontmoetingspunt
Op de locatie ontmoeten 4 kades elkaar, elke kade wordt vertegenwoordigd door een zitobject. Samen vormen de zitobjecten een ontmoetingsplek voor passanten. De betonnen zitobjecten hebben elk de oriëntatie van een kade en staan op ‘gehoorsafstand’ van elkaar. De objecten staan zo opgesteld dat ze ‘kijken’ naar de ontginning van de buren.

Productie ontmoetingspunt Kadekruis:
Vervaardiging stoelen: Struyk Verwo
Plaatsing stoelen: Kleywegen BV, Woerden

2009

Opdrachtgever
DLG Regio West

Opdracht
Ontwerp een ontmoetingspunt tpv het kadekruis nabij Papekop en Driebruggen.

Ontwerp
Accentueren van de zichtlijnen over de kades.